HS019 – Lê Nguyễn Kim Ngọc

I/ THÔNG TIN HỌC SINH

Mã số   học sinh Năm sinh Địa chỉ  Phụ huynh Nhà bảo trợ
019 2012 97/19 Chuyên Dùng Chính, P. Phú Mỹ, Q7 Thùy Trang (Cô) Cô Anh Thơ

II/ THÔNG TIN HỌC TẬP

Tên Trường Lớp Kết quả học tập năm học 2019-2020
Toán Văn Anh Điểm Trung Bình Xếp Loại
Trường tiểu học Phú Mỹ

76/5 Phạm Hữu Lầu, P. Phú Mỹ, Q7

 2  10 7 9 Khá
  Chi phí năm học:
-Tổng chi phí cho 78 học sinh Năm học 2019-2020: 449,494,000 đồng
(Thấp nhất là 3,315,000 đồng (Lớp 6)  – Cao nhất là 13,219,000 đồng (Lớp 12)
-> Bình quân: 5,762,000 đồng/1 học sinh/ 1 năm học
 

    

III/ THƯ CẢM ƠN