HS053 – Nguyễn Lê Minh Thái

I/ THÔNG TIN HỌC SINH

Mã số  học sinh Năm sinh Địa chỉ   Phụ huynh Nhà bảo trợ
053  2010 29 Tôn Thất Thuyết, P 18, Q8 Bà Nội: Phạm T. Tuyết Ngân Ông Bà Phú Lộc-Ngọc Lan

II/ THÔNG TIN HỌC TẬP

Tên Trường Lớp Kết quả học tập năm học 2021-2022
Toán Văn Anh văn Điểm Trung Bình Xếp Loại
Trường THCS Ba Đình

129 Phan Văn Trị, P.2, Q5

6

III/ THƯ CẢM ƠN