HS012 – Trần Thanh Thiện

z741880571449_04275d64a812b8acce96f59f60018db1

I/ THÔNG TIN HỌC SINH

Mã số
 học sinh
Năm sinh Địa chỉ Tên & Điện thoại
 Phụ huynh
Nhà bảo trợ
012 2005 69/4 Khu phố 2, Huỳnh Tấn Phát, P. Phú Mỹ, Q7 Đỗ Thị Mỹ Hằng (Mẹ)
0120 6963255
Ông Huỳnh Bửu Sơn

II/ THÔNG TIN HỌC TẬP

Tên Trường Lớp Kết quả học tập Chi phí
năm học
Toán Văn Điểm TB Xếp Loại
THCS Hoàng Quốc Việt Lớp 6 6.7 6.6 5.8 7.1 KHÁ 3,716,500 đồng