HS011 – Đoàn Minh Thiện

z741880566882_0c5aea5879906f8a597cc03dbee34841

I/ THÔNG TIN HỌC SINH

Mã số
 học sinh
Năm sinh Địa chỉ Tên & Điện thoại
 Phụ huynh
Nhà bảo trợ
011 2004 76A/994 Huỳnh Tấn Phát, P. Tân Phú, Q7. Đoàn Văn Quang (Cha)
0128 2887848
Ông Lê Trọng Nhi

II/ THÔNG TIN HỌC TẬP

Tên Trường Lớp Kết quả học tập Chi phí
năm học
Toán Văn Điểm TB Xếp Loại
THCS Hoàng Quốc Việt Lớp 6 8.3 7.2 7.6 8.1 GIỎI 3,716,500 đồng