HS003 – Võ Thị Quế Trân

z741859388692_b6acec750afcf4e836b19ea667535435

I/ THÔNG TIN HỌC SINH

Mã số
học sinh
Năm sinh Địa chỉ Tên & Điện thoại
Phụ huynh
Nhà bảo trợ
003 2003 24/2A Nguyễn Thị Thập, P.Tân Phong, Q7 Võ Ngọc Lắm (Cha)
090 7085265
SEVEN FROM HEAVEN

II/ THÔNG TIN HỌC TẬP

Tên Trường Lớp Kết quả học tập Chi phí
năm học
Toán Văn Điểm TB Xếp Loại
 Trung Tâm Giáo dục
Thường xuyên Quận 7
Lớp 7 7.2 8.4 7.8 8.4 GIỎI 3,372,000 đồng