HS002 – Cao Ngọc Hiền

z741855346394_cebd50f2040f9595de210590013bc274

I/ THÔNG TIN HỌC SINH

Mã số
 học sinh
Năm sinh Địa chỉ Tên & Điện thoại
Phụ huynh
Nhà bảo trợ
002 2001 Lô A, lầu 8/5 Chung cư Tân Mỹ, P.Tân Phú, Q7  Cao Mỹ Huệ (Mẹ)  0934607289  SEVEN FROM HEAVEN

II/ THÔNG TIN HỌC TẬP

Tên Trường Lớp Kết quả học tập Chi phí
năm học
Toán Văn Điểm TB Xếp Loại
 Trung Tâm Giáo dục
Thường xuyên Quận 7
Lớp 7 7.6 6.5 8.2 7.6 KHÁ 3,372,000 đồng