HS002 – Cao Ngọc Hiền

 z745807398811_42209492c7190ccab9d2fe8adb893000

I/ THÔNG TIN HỌC SINH

Mã số
 học sinh
Năm sinh Địa chỉ Tên & Điện thoại
Phụ huynh
Nhà bảo trợ
002 2001 Lô A, lầu 8/5 Chung cư Tân Mỹ, P.Tân Phú, Q7  Cao Mỹ Huệ (Mẹ)  0934607289   Nhóm bạn
Quế Phương 

II/ THÔNG TIN HỌC TẬP

Tên Trường Lớp Kết quả học tập Chi phí năm học
Toán Văn Điểm TB Xếp Loại
 Trung Tâm Giáo dục
Thường xuyên Quận 7
Lớp 6  8.3 7.2 6.9 7.4 KHÁ 3,829,000 đồng