Cập nhật đóng góp Tháng 08-2017

NGÀY NHÀ HẢO TÂM SỐ TIỀN HIỆN VẬT
 11/08/2017 Ông Lê Trọng Nhi – Tài trợ Học phí Lớp 7 năm học 2017-2018 cho em Đoàn Minh Thiện  4,000,000  
 11/08/2017 Ông Bà Phan Chánh Dưỡng – Tài trợ Học phí Lớp 7 năm học 2017 – 2018 cho em Lý Thị Diễm Thúy 4,000,000   
 13/08/2017 Nhóm Nụ Hồng và Anh Chị Đào – Vân 4,539,000

(200 USD x 22,695 đồng) 

 
 23/08/2017 Group Seven  From Heaven (AnnLoh,AngelaChong,Aiwah,Amanda Tsai,Jessamine,Lisa,Cristal)- Tài trợ học phí và Bảo hiểm y tế cho 8 học sinh nghèo năm học 2017-2018 34,599,600 

(2,100SGD x 16,476 đồng)

  
 23/08/2017 Ông Trần Sĩ Chương – Tài trợ học phí Lớp 8 năm học 2017-2018 cho em Trần Quốc Thạnh 4,000,000   
 26/08/2017  Chị Phương Mai Phan 6,808,500 

(300 USD x 22,695 đồng)