Cập nhật đóng góp Tháng 07-2017

NGÀY NHÀ HẢO TÂM SỐ TIỀN HIỆN VẬT
03/07/2017 Bà Anh Thơ – Tài trợ học phí Lớp 6, niên học 2017-2018 cho em Phan Văn Tâm 4,539,000  
03/07/2017 Bà Duyên Phan và Con Gái 9,078,000

(400 USD  x 22,695 đồng)

08/07/2017 Ông Trần Trọng Đàm- CK Eximbank 1,000,000  
09/07/2017 Bà Dục Tú (San Jose) – Tài trợ học phí Lớp 9, niên học 2017-2018 cho em Lê Minh Tài 4,542,000

(200 USD x 22,710 đồng)

09/07/2017 Ông Bà Nguyễn Đình Cận (San Jose) – Tài trợ học phí Lớp 6, niên học 2017-2018 cho em Thị Tường Vy 4,542,000

(200 USD x 22,710 đồng) 

 
11/07/2017 Ông Bà Phát – Lan  2,724,600

(120 USD x 22,705 đồng)

12/07/2017 Chị Quế Phương 4,539,000  
24/07/2017 Cô Ngô Kiều Phúc Thảo: tài trợ học phí Lớp 6 niên học 2017-2018 cho 2 học sinh Nguyễn Thị Yến Linh, Nguyễn Văn Nghiệp 8,000,000