Cập nhật đóng góp Tháng 06-2017

NGÀY NHÀ HẢO TÂM SỐ TIỀN HIỆN VẬT
05/06/2017 Ông Bà Huỳnh Thiện – Hỗ trợ cho 4 học sinh Lớp 6, năm học 2017 – 2018 (Công Ty  Cổ Phần Vietland Capital – CK Eximbank) 16,000,000  
23/06/2017 Bà Ngọc Anh 1,000,000