Cập nhật đóng góp Tháng 11-2020

NGÀY NHÀ HẢO TÂMSỐ TIỀN HIỆN VẬT
2/11/2020Cô Nguyễn Đỗ Kim Thanh – Chuyển khoản Eximbank  1,000,000 
 5/11/2020Nguyễn Trần Trung Quân & Lighter Star – Chuyển khoản Eximbank16,111,992 
 12/11/2020Cô Helen (Texas) – Tài trợ cơm trưa cho học sinh nghèo – Chuyển khoản Eximbank – Người gửi: Ông Nguyễn Văn Thìn6,978,000 
 24/11/2020Ẩn danh – Chuyển khoản Eximbank1,000,000 
 26/11/2020Ẩn danh – Chuyển khoản Eximbank500,000 
 28/11/2020Gia đình Cụ Khanh (Texas) – Chuyển khoản Eximbank – Người gửi: Ông Nguyễn Văn Thìn6,978,000 
 30/11/2020Hoang Minh Tuan – Chuyển khoản Eximbank1,315,477
(57,145USD x23,020)