Cập nhật đóng góp Tháng 03-2020

 

NGÀY NHÀ HẢO TÂM SỐ TIỀN HIỆN VẬT
 05/03/2020
Chị Quản Mỹ Lan và Anh Lân ( Sư Phạm )- CK Eximbank
4.628.000 (200 USD x 23.140)
 05/03/2020
Chị Bùi Thị Hường và Anh Minh – Khóa 6 – Chánh Trị kinh doanh  -CK Eximbank
2.314.000  (  100 USD x 23.140)
09/03/2020
Ho Quoc Luc – CK Eximbank
500.000
11/03/2020
Ông Phan Hùng Dương – CK Eximbank
7.000.000
11/03/2020
 Ông Trần Trọng Đàm – CK Eximbank
2.000.000
14/03/2020
Dư Xuân Hòa
300.000 
17/03/2020
Cô Nguyễn Thị Bạch Yến – Bảo trợ 6 học sinh năm học 2019-2020 : Lê Thanh Tuyền ,Lê Kim Phụng,Nguyễn Hoàng Thảo,Hồ Nguyễn Trúc Phương,Lại Thụy Thanh Trúc,Nguyễn Hoàng Ngọc Thanh    ( Đợt 2) – CK Eximbank
18.000.000 
16/03/2020
Ông Hoàng Minh Trung – Bảo trợ 2 học sinh năm học 2020-2021 – CK Eximbank
12.000.000 
20/03/2020
Cô Hải : Tài trợ mua gạo cho học sinh nghèo
3.000.000 
22/03/2020
Đào Thị Thanh Vân – CK Eximbank
1.000.000 
23/03/2020
Ẩn danh- CK Eximbank
500.000 
27/03/2020

Cô Nguyễn Thị Bạch Yến – CK Eximbank

10.000.000 
29/03/2020

Tăng Thân Nụ Hồng và Anh Chị Đào – Vân : Hỗ trợ các gia đình học sinh gặp khó khăn do đại dịch Covid -19

11.765.000 (500 USD x 23.530)