Cập nhật đóng góp Tháng 01-2019

NGÀY NHÀ HẢO TÂM SỐ TIỀN HIỆN VẬT
07/1/2019
Vũ Thị Phương Mai
500,000
09/1/2019
Ông Bà Nguyễn Đình Cận : Bảo trợ 1 học sinh niên học 2019 – 2020
5,000,000
12/1/2019
Nhóm Nụ Hồng và Anh Chị Đào – Vân
8,104,250(350 USD x23.155)
18/1/2019
Cô Nguyễn Thị Lợi
1,500,000
20/1/2019
Ông Bà Chức – Loan : Bảo trợ 1 học sinh niên học 2019 – 2020
2,547,050( 110 USD x23.155)
20/1/2019
Bà Lam – Yen : Bảo trợ 1 học sinh niên học 2019 – 2020
5,557,200( 240 USD x 23.155)
20/1/2019
Ông Bà Cung Thủy 
2,000,000
24/1/2019
Quán cơm Xã hội Nụ Cười 3 Bàn giao tiền theo Biên bản Thanh lý ký với Quỹ Từ thiện Bông Sen 
1,541,873,137