Cập nhật đóng góp Tháng 01-2017

NGÀY NHÀ HẢO TÂM SỐ TIỀN HIỆN VẬT
05/01/2017 Ông Bà Trần Trọng Đàm 1,000,000  
13/01/2017 Nhóm Nụ Hồng và Anh Chị Đào Vân 6,760,500  
15/01/2017 Tiền thu từ “Thùng Từ Thiện ” do Nhà hảo Tâm quyên góp tại Phiên Chợ Xuân  11,129,000  
15/01/2017 Trích thu 50% tổng số tiền bán hàng tại Phiên Chợ Xuân ( 42,526,000đ x 50 % ) 21,263,000   
17/01/2017 Thầy Tuệ Định ( Mỹ ) 9,014,000

(400 USD x 22,535 đồng)