Cập nhật chi Tháng 09-2017

Ngày Diễn giải Số tiền
01/09/2017
LHTT Hòa Hảo – Hỗ trợ tiền thuê nhà tháng 09-2017 + Phí chuyển tiền qua ngân hàng 4,511,000
 06/09/2017  Em Lê Nguyễn Phương Quyên- Lớp 10- Trung tâm Giáo dục Thường xuyên Quận 4 :Học kỳ I: Học phí buổi sáng 2017-2018 ( 1,604,000đ +Anh văn buổi chiều ( 600,000đ) 2,204,000 
 06/09/2017  Em Lê Minh Tài :Lớp 9 – Trường Trung học Cơ sở Chi Lăng (Đồng phục 1 bộ + Thể dục 1 bộ ) 450,000 
 08/09/2017  Mua sách biếu Trường phổ thông Dân tộc bán trú THCS Nguyễn Văn Trỗi làm tủ sách cho nhà trường 394,000 
 08/09/2017  Em Huỳnh Phúc Khang :Học phí Lớp 4 Trường Tiểu học Tân Thuận năm học 2017-2018 ( nửa tháng 08 ) 207,500 
 12/09/2017  Em Trần Quốc Thạnh :Lớp 8 Trường Nguyễn Hiền – Học phí tháng 08+tháng 09 / 2017 612,000 
 15/09/2017  Em Nguyễn Thanh Thư :Lớp 6 Trường THCS Trần Quốc Tuấn – Học phí tháng 08+tháng 09 / 2017 759,000 
18/09/2017  Em Đoàn Minh Thiện:Lớp 7 – Trường THCS Hoàng Quốc Việt : Học phí tháng 9 -2017 ( 220,000) + Bảo hiểm Y tế và bảo hiểm tai nạn ( 601,000) 821,000 
18/09/2017   Em Nguyễn Tuấn Tú :Lớp 10 – Trường Nguyễn Hữu Thọ: Học phí 2 buổi tháng 09-2017( 420,000) + Bảo hiểm Y tế và Bảo hiểm tai nạn ( 601,000) + Giấy thi ( 50,000) + Tin nhắn phụ huynh ( 60,000) 1,131,000 
27/09/2017   Em Trần Thanh Thiện :Lớp 7 – Trường THCS Hoàng Quốc Việt : Học phí tháng 9 -2017 ( 220,000) + Bảo hiểm Y tế và bảo hiểm tai nạn ( 601,000) 821,000 
 27/09/2017  Em Lý Thị Diễm Thúy : Lớp 7 Trường Phạm Hữu Lầu :Học phí Tháng 08 + Tháng 09 -2017 1,396,000 
 27/09/2017  Em Dương Thị Bé Vàng : Lớp 4 – Trường Kim Đồng : Học phí nữa tháng 09-2017 190,000 
 29/09/2017  LHTT Bà Huyện Thanh Quan :Hỗ trợ cơm tháng 09-2017 ( 55 suất x 2,000đ x 4 buổi ) + ( 55 suất x 1,000đ x 1 buổi ) +(45 suất x 2,000đ x 6 buổi ) 1,035,000 
 29/09/2017  LHTT VInh Sơn : Hỗ trợ cơm trưa tháng 09-2017 ( 23 suất x 2,000đ x 11 buổi ) + 23 suất x 1,000đ x 1 buổi ) 529,000 
 29/09/2017  LHTT Vinh Sơn – Vĩnh Hội :Hỗ trợ cơm trưa tháng 09-2017 ( 175 suất x 2,000đ x 10 buổi ) + ( 175 suất x 1,000đ x 1 buổi )
3,675,000

 

 29/09/2017  LHTT Tân Hưng:Hỗ trợ cơm trưa tháng 09-2017 ( 100 suất x 2,000đ x 8 buổi ) 1,600,000 
 28/09/2017  Bồi dưỡng tình nguyện viên thường trực ( Nguyễn Bá Vương ) 500,000 
 29/09/2017  Bồi dưỡng nhân viên dự án Em Đến Trường ( Phạm Thị Kim Thoa) 1,500,000 
 29/09/2017  Bồi dưỡng nhân viên dự án Em Đến Trường ( Trần Thị Tuyết Huệ ) 1,500,000 
 29/09/2017  Bồi dưỡng nhân viên dự án Em Đến Trường ( Trần Thị Tuyết Huệ ) 300,000 
 29/09/2017  Em Nguyễn Thị Kiều Loan :Lớp 7 – Trường Phạm Hữu Lầu :Tiền học thêm môn toán tháng 09-2017 300,000 
 29/09/2017  Em Nguyễn Thị Kiều Loan : Lớp 6 – Trường Phạm Hữu Lầu :Học phí tháng 08 + tháng 09 -2017 + Bảo hiểm Y tế  1,396,000 
 29/09/2017  Em Võ Thị Yến Linh :Lớp 6 – Trường Hoàng Quốc Việt : Học phí tháng 09 -2017 + Bảo hiểm Y tế + Bảo hiểm tai nạn + Anh văn
1,021,000

 

 29/09/2017  Em Võ Thị Quế Trân : Lớp 8 – Trung tâm Giáo dục Thường Xuyên Q7 :Học phí GDCD ( 100,000) + Tin học ( 250,000) +Ngoại ngữ ( 250,000)+ học thêm ( 560,000) 1,160,000 
30/09/2017   Em Nguyễn Văn Dương :Lớp 6 Trường Nguyễn Hiền – Học phí tháng 08+tháng 09 / 2017
620,000

 

 30/09/2017  Em Đoàn Minh Thiện :Học phí Anh văn tháng 09-2017 200,000