Cập nhật chi Tháng 05-2017

Ngày Diễn giải Số tiền
03/05/2017 LHTT Hòa Hảo: hỗ trợ tiền thuê nhà tháng 05-2017 + Phí chuyển tiền qua ngân hàng 4,516,500
03/05/2017 LHTT Bà Mười: hỗ trợ lương giáo viên tháng 05 – 2017 6,807,000
05/05/2017
Em Huỳnh Phúc Khang: Trường tiểu học Tân Thuận học phí bán trú lớp 3 Tháng 4 + Tháng 05-2017 (1,088,000 x 2 Tháng) 2,176,000
10/05/2017
Em Trần Quốc Thạnh: Lớp 7  Trường Nguyễn Hiền: học phí tháng 4 + Tháng 5 – 2017 (160,000+ 110,000)
270,000
12/05/2017
Mái ấm Tình Thương Từ Ân: huyện Tân Thành – Bà Rịa Vũng Tàu: hỗ trợ học phí cho học sinh mẫu giáo Tháng 05-2017
2,000,000
12/05/2017 LHTT Bà Mười: hỗ trợ chi phí điều hành Tháng 05-2017 1,500,000
17/05/2017 Em Lý Thị Diễm Thúy: Trường Phạm Hữu Lầu Lớp 6, học phí tháng 05-2017 155,000
26/05/2017 LHTT Bà Mười: hỗ trợ cơm trưa tháng 05-2017 (40 suất x 2,000đ x 9 buổi) + (40 suất x 1,000đ x 1 buổi) 760,000
26/05/2017 LHTT Vinh Sơn: hỗ trợ cơm trưa tháng 05-2017 (35 suất x 2,000đ x 9 buổi) 630,000
26/05/2017 LHTT Vĩnh Hội: hỗ trợ cơm trưa tháng 05-2017 (150 suất x 2,000đ x 8 buổi) + (150 suất x 1,000đ x 1 buổi) 2,550,000
26/05/2017 LHTT Tân Hưng: hỗ trợ cơm trưa tháng 05-2017 (100 suất x 2,000đ x 7 buổi) + (100 suất x 1,000đ x 1 buổi) 1,500,000