Cập nhật chi Tháng 02-2019

Ngày Diễn giải Số tiền
13/2/2019
Em Nguyễn Tuấn Tú : Lớp 11 – Trường Nguyễn Hữu Thọ : Học phí tháng 2-2019
420,000
18/2/2019
Em Nguyễn Thị Trâm Như : Lớp 8 – Trường Hoàng Quốc Việt : Chi phí tháng 2-2019: Giáo dục kỹ năng sống ( 60,000),Năng khiếu ( 45,000),Học nghề ( 44,000),Tin học ( 45,000)
194,000
19/2/2019
Em Nguyễn Thị Trâm Như : Lớp 8 – Trường Hoàng Quốc Việt : Học phí tháng 1-2019 ( 250,000)
250,000
20/2/2019
Em Nguyễn Hoàng Linh : Lớp 6 – Trường Nguyễn Hiền : Chi phí tháng 2/2019 : Học phí 2 buổi ( 80,000),Tin học (30,000),Năng khiếu (30,000),Anh văn (200,000),Giáo dục kỹ năng sống (80,000),Học bơi (77,000),Tiết học sáng tạo (80,000)
577,000
21/2/2019
Phí SMS Số điện thoại 0919.690.706.0903.906.100.0777415828
165,000
21/2/2019
Phiếu chi ( 9 cuốn x 11,000)
99,000
22/2/2019
Em Nguyễn Hữu Tài: Lớp 6 – Trường Nguyễn Hiền : Chi phí tháng 2/2019 : Học phí 2 buổi ( 80,000),Tin học (30,000),Năng khiếu (30,000),Anh văn (200,000),Giáo dục kỹ năng sống (80,000),Học bơi (77,000),Tiết học sáng tạo (80,000)
577,000
22/2/2019
Em Huỳnh Phúc Khang : Lớp 5 – Trường TH Tân Thuận : Chi phí tháng 2 -2019 : Học 2 buổi ( 70,000),Tin học (50,000),Năng khiếu ( 60,000),Anh văn ( 75,000),Giáo dục kỹ năng sống ( 80,000),chi phí nhà trường ( 25,000)
360,000
22/2/2019
Em Võ Thị Yến Linh : Lớp 7 – Trường Hoàng Quốc Việt : Chi phí tháng 2-2019:Giáo dục kỹ năng sống (60,000),Năng khiếu ( 45,000),Tin học ( 45,000)
150,000
22/2/2019
Em Bùi Thanh Xuân : Lớp 6 – Trường Hoàng Quốc Việt : Chi phí tháng 2-2019:Giáo dục kỹ năng sống (60,000),Năng khiếu ( 45,000),Tin học ( 45,000)
150,000
22/2/2019
Em Võ Tấn  Lộc : Lớp 6 – Trường Hoàng Quốc Việt : Chi phí tháng 2-2019:Giáo dục kỹ năng sống (60,000),Năng khiếu ( 45,000),Tin học ( 45,000)
150,000
28/2/2019
Em Nguyễn Thị Ngọc Hậu : Lớp 6 – Trường Hoàng Quốc Việt : Chi phí tháng 2-2019:Giáo dục kỹ năng sống (60,000),Năng khiếu ( 45,000),Tin học ( 45,000)
150,000
28/2/2019
Thuê địa điểm mở Lớp phụ đạo cho học sinh ( Chi theo chỉ đinh Nhà hảo tâm PT 00047)
5,000,000
28/2/2019
Lương giáo viên Toán Lớp 7 ( Cô Minh Phong ) -( Chi theo chỉ đinh Nhà hảo tâm PT 00047)
2,000,000
28/2/2019
Lương giáo viên Toán Lớp 6 ( Thầy Phúc Thịnh) -( Chi theo chỉ đinh Nhà hảo tâm PT 00047)
2,000,000
28/2/2019
Lương giáo viên Anh văn Lớp 6 ( Cô Mỹ Phượng )-( Chi theo chỉ đinh Nhà hảo tâm PT 00047)
2,000,000
28/2/2019
Tiền thuê Văn phòng Dự án Nụ Cười 3 – Em đến trường tháng 2/2019 + Phí chuyển tiền qua ngân hàng
8,522,000
28/2/2019
Lương nhân viên Dự án Nụ Cười 3- Em đến trường tháng 2/2019
6,500,000
28/2/2019
Hỗ trợ cơm trưa cho Lớp học tình thương tháng 2/2019 ( Vĩnh Hội,Tân Hưng,Chợ Quán, Bà Huyện Thanh Quan ) -Chi theo chỉ định NHT ( PT 008168)
3,000,000