Cập nhật chi Tháng 02-2017

Ngày Diễn giải Số tiền
06/02/2017 LHTT Hòa Hảo: hỗ trợ tiền thuê nhà Tháng 02-2017 + Phí chuyển tiền ngân hàng 4,511,000
06/02/2017 LHTT Bà Mười: Chi phí điều hành LHTT tháng 02-2017 1,500,000
06/02/2017 Huỳnh Phúc Khang: Học phí bán trú Tháng 01/2017 (Lớp 3, Trường Tân Thuận)  873,000
06/02/2017 Đoàn Minh Thiện: Học phí Tháng 01+ 02/2017 (Lớp 6, Trường Hoàng Quốc Việt)   440,000
06/02/2017 Võ Thị Quế Trân: BHYT + Học phí Học kỳ 2 ,niên khóa 2016-2017 (Lớp 7, Trung tâm Giáo dục Thường Xuyên -Q7)    1,492,000
06/02/2017 Cao Ngọc Hiền: BHYT + Học phí Học kỳ 2, niên khóa 2016-2017 (Lớp 7, Trung tâm Giáo dục Thường Xuyên -Q7) 1,492,000
06/02/2017 Lê Thị Ngọc Muội: BHYT + Học phí Học Kỳ 2 ,niên khóa 2016-2017 (Lớp 7, Trung tâm Giáo dục Thường Xuyên -Q7 )  1,492,000
06/02/2017 Lê Hoàng Giỏi: BHYT + Học phí Học kỳ 2, niên khóa 2016-2017 (Lớp 7, Trung tâm Giáo dục Thường Xuyên -Q7)  1,492,000
06/02/2017 Võ Minh Sang: Học phí Học kỳ 2, niên khóa 2016-2017 (Lớp 6, Trung tâm Giáo dục Thường Xuyên Q7) 1,110,000
06/02/2017 Nguyễn Văn Thiện: Học phí Học kỳ 2, niên khóa 2016-2017 (Lớp 6, Trung tâm Giáo dục Thường Xuyên – Q7) 1,110,000
06/02/2017 Nguyễn Thanh Trung: Học phí Học kỳ 2, niên khóa 2016-2017 (Lớp 6, Trung tâm Giáo dục Thường Xuyên – Q7) 1,110,000
06/02/2017 Nguyễn Ngọc Yến : Học phí Học kỳ 2, niên khóa 2016-2017 (Lớp 6, Trung tâm Giáo dục Thường Xuyên – Q7) 1,110,000
15/02/2017 Huỳnh Phúc Khang: học phí bán trú lớp 3 tháng 02/2017 Trường Tân Thuận 1,060,000
15/02/2017 Lý Thị Diễm Thúy: học phí lớp 6 tháng 02/2017 Trường Phạm Hữu Lầu 270,000
15/02/2017 Trần Thanh Thiện: học phí lớp 6 tháng 01+tháng 02/2017 Trường Hoàng Quốc Việt 440,000
15/02/2017 LHTT Bà Mười: Hỗ trợ lương giáo viên tháng 02/2017 6,816,000
16/02/2017 Nhóm Nụ Hồng hỗ trợ “Trung tâm BTXH Nuôi dưỡng trẻ mồ côi và khuyết tật Hướng Dương”- Chi theo chỉ định NHT -PT 19603 (27,479,000 + 16,500 Phí chuyển tiền ngân hàng) 27,495,500
27/02/2017
LHTT Bà Mười: hỗ trợ cơm trưa tháng 02/2017 (40 suất x 6 buổi x 2,000đ)+ ( 40 suất x 1 buổi x 1,000đ) 520,000
27/02/2017
LHTT Vinh Sơn:hỗ trợ cơm trưa tháng 02/2017 (35 suất x 6 buổi x 2,000đ) + (35 suất x 1 buổi x 1,000 đ) 455,000
27/02/2017
LHTT Vĩnh Hội: hỗ trợ cơm trưa tháng 02/2017 (150 suất x 6 buổi x 2,000đ) + (150 suất x 1 buổi x 1,000đ) 1,950,000