Cập nhật chi Tháng 01-2019

Ngày Diễn giải Số tiền
02/1/2019
LHTT Bà Mười : Hỗ trợ chi phí điều hành tháng 1-2019
2,000,000
02/1/2019
Em Trần Thanh Thiện : Lớp 8 – Trường Hoàng Quốc Việt :Học phí Tháng 12-2018
202,000
03/1/2019
Em Đoàn Minh Thiện: Lớp 8 – Trường Hoàng Quốc Việt :Chi phí Tháng 11+tháng 12-2018 : Giáo dục kỹ năng sống (120,000),Năng khiếu ( 90,000),Nghề ( 100,000),Bơi ( 154,000),Tin học ( 90,000)
554,000
04/1/2019
Em Trần Thanh Thiện : Lớp 8 – Trường Hoàng Quốc Việt :Sinh hoạt ngoại khóa
395,000
04/1/2019
Em Nguyễn Thị Thanh Tuyền : Lớp 6- Trung Tâm Giáo dục Thường xuyên Quận 7 : Học phí Học kỳ 2 ( 240,000),Giáo dục công dân( 80,000),Anh văn( 200,000),Học thêm ( 400,000),Tin học ( 200,000)
1,120,000
04/1/2019
Em Lê Khánh Toàn : Lớp 7- Trung Tâm Giáo dục Thường xuyên Quận 7 : Học phí Học kỳ 2 ( 240,000),Giáo dục công dân( 80,000),Anh văn( 200,000),Học thêm ( 400,000),Tin học ( 200,000)
1,120,000
04/1/2019
Em Nguyễn Thị Bích Liên: Lớp 8- Trung Tâm Giáo dục Thường xuyên Quận 7 : Học phí Học kỳ 2 ( 240,000),Giáo dục công dân( 80,000),Anh văn( 200,000),Học thêm ( 560,000),Tin học ( 200,000)
1,280,000
03/1/2019
Em Nguyễn Trung Sang : Lớp 8- Trung Tâm Giáo dục Thường xuyên Quận 7 : Học phí Học kỳ 2 ( 240,000),Giáo dục công dân( 80,000),Anh văn( 200,000),Học thêm ( 560,000),Tin học ( 200,000)
1,280,000
04/1/2019
Em Nguyễn Thanh Trung: Lớp 8- Trung Tâm Giáo dục Thường xuyên Quận 7 : Học phí Học kỳ 2 ( 240,000),Giáo dục công dân( 80,000),Anh văn( 200,000),Học thêm ( 560,000),Tin học ( 200,000)
1,280,000
04/1/2019
Em Nguyễn Ngọc Yến: Lớp 8- Trung Tâm Giáo dục Thường xuyên Quận 7 : Học phí Học kỳ 2 ( 240,000),Giáo dục công dân( 80,000),Anh văn( 200,000),Học thêm ( 560,000),Tin học ( 200,000)
1,280,000
04/1/2019
Em Lê Hoàng Giỏi : Lớp 9- Trung Tâm Giáo dục Thường xuyên Quận 7 : Học phí Học kỳ 2 ( 240,000),Giáo dục công dân( 80,000),Anh văn( 200,000),Học thêm ( 560,000),Tin học ( 200,000)
1,280,000
04/1/2019
Em Cao Ngọc Hiền: Lớp 9- Trung Tâm Giáo dục Thường xuyên Quận 7 : Học phí Học kỳ 2 ( 240,000),Giáo dục công dân( 80,000),Anh văn( 200,000),Học thêm ( 560,000),Tin học ( 200,000)
1,280,000
04/1/2019
Em Võ Thị Quế Trân: Lớp 9- Trung Tâm Giáo dục Thường xuyên Quận 7 : Học phí Học kỳ 2 ( 240,000),Giáo dục công dân( 80,000),Anh văn( 200,000),Học thêm ( 560,000),Tin học ( 200,000)
1,280,000
04/1/2019
Em Lê Thị Ngọc Muội Lớp 9- Trung Tâm Giáo dục Thường xuyên Quận 7 : Học phí Học kỳ 2 ( 240,000),Giáo dục công dân( 80,000),Anh văn( 200,000),Học thêm ( 560,000),Tin học ( 200,000)
1,280,000
04/1/2019
Em Nguyễn Thị Ngọc Hân :Lớp 9- Trung Tâm Giáo dục Thường xuyên Quận 7 : Học phí Học kỳ 2 ( 240,000),Giáo dục công dân( 80,000),Anh văn( 200,000),Học thêm ( 560,000),Tin học ( 200,000)
1,280,000
07/1/2019
Em Trần Quốc Thạnh : Lớp 9 – Trường Nguyễn Hiền : Chi phí Tháng 1/2019 : Học phí 2 buổi ( 80,000),Năng khiếu ( 30,000),Anh văn ( 100,000),Giáo dục kỹ năng sống ( 80,000),Bơi ( 77,000)
367,000
07/1/2019
Em Nguyễn Tuấn Tú : Lớp 11 – Trường Nguyễn Hữu Thọ : Chi phí tháng 1/2019 : Học phí chính khóa ( 120,000),học phí  2 buổi ( 300,000)
420,000
09/1/2019
Em Đoàn Đỗ Thùy Trang : Lớp 6 – Trường Trần Quốc Tuấn : Chi phí tháng 12/2018: Tin học (60,000), Năng khiếu ( 60,000),Rèn luyện kỹ năng ( 80,000),Anh văn ( 200,000),Bơi (77,000)
477,000
10/1/2019
Em Huỳnh Thị Hằng : Lớp 6 – Trường Nguyễn Hiền : Chi phí tháng 1+tháng 2-2019 : Học 2 buổi (160,000),Tin học ( 60,000),Năng khiếu ( 60,000),Anh văn ( 400,000),Giáo dục kỹ năng sống ( 160,000),Bơi ( 154,000),Tiết học sáng tạo ( 160,000)
1,154,000
11/1/2019
Bổ sung sai biệt Học phí Học Kỳ 2 của 5 Học sinh Lớp 9 – Trung tâm Giáo dục Thường xuyên Quận 7 ( Lê Hoàng Giỏi , Cao Ngọc Hiền,Võ Thị Quế Trân,Lê Thị Ngọc Muội,Nguyễn Thị Ngọc Hân ) 5 em x 80,000
400,000
11/1/2019
Em Võ Tấn Lộc : Lớp 6-Trường Hoàng Quốc Việt : Chi phí tháng 1/2019 :Học phí ( 200,000)
200,000
12/1/2019
Em Nguyễn Văn Nghiệp : Lớp 6 – Trường Nguyễn Hiền : Chi phí tháng 1+tháng 2-2019 : Học 2 buổi (160,000),Tin học ( 60,000),Năng khiếu ( 60,000),Anh văn ( 400,000),Giáo dục kỹ năng sống ( 160,000),Bơi ( 154,000),Tiết học sáng tạo ( 160,000)
1,154,000
14/1/2019
Em Nguyễn Hoàng Linh : Lớp 6- Trường Nguyễn Hiền : Chi phí Tháng 1/2019 : Học 2 buổi ( 80,000),Tin học ( 30,000),Năng khiếu ( 30,000),Anh văn ( 200,000),Giáo dục kỹ năng sống 
577,000
14/1/2019
Em Bùi Thanh Xuân : Lớp 6-Trường Hoàng Quốc Việt : Chi phí tháng 1/2019 :Học phí ( 200,000)
200,000
14/1/2019
Em Lý Thị Diễm Thúy : Lớp 8 – Trường Phạm Hữu Lầu : Chi phí Tháng 1 + tháng 2 : Học phí 2 buổi ( 120,000),Năng khiếu ( 90,000),Học nghề ( 38,000),Anh văn ( 300,000)
548,000
14/1/2019
Em Trần Minh Kỵ : Lớp 6- Trường Phạm Hữu Lầu : Chi phí Tháng 1 + tháng 2 : Học phí 2 buổi ( 120,000),Năng khiếu ( 90,000),Tin học ( 90,000)Kỹ năng sống ( 120,000),Anh văn ( 300,000) , Boi ( 116,000)
836,000
14/1/2019
Trung Tâm Giáo dục Thường xuyên Quận 4 – Bảo hiểm y tế  ( 6 Em x 526.000) : Lê Nguyễn Phương Quyên, Huỳnh Nguyễn Minh Tú ,Nguyễn Châu Minh, Nguyễn Minh Nhật, Trần Duy Linh,Nguyễn Thanh Bình
3,156,000
14/1/2019
Trung Tâm Giáo dục Thường xuyên Quận 7 – Bảo hiểm y tế  ( 11 Em x 526.000) :Nguyễn Thị Thanh Tuyền ,Lê Khánh Toàn,Nguyễn Thị Bích Liên,Nguyễn Trung Sang,Nguyễn Thanh Trung, Nguyễn Ngọc Yến, Lê Hoàng Giỏi,Cao Ngọc Hiền,Võ Thị Quế Trân, Lê Thị Ngọc Muội,Nguyễn Thị Ngọc Hân.
5,786,000
14/1/2019
Em Huỳnh Thị Ngọc Như : Lớp 2 – Trường Lâm Văn Bền : Chi phí Tháng 12/2018 : Học phí 2 buổi ( 80,000),Tin học (30,000),Kỹ năng sống ( 60,000),Chi phí Nhà trường ( 25,000)
195,000
14/1/2019
Em Huỳnh Thị Ngọc Như : Lớp 2 – Trường Lâm Văn Bền : Chi phí Tháng 1 + Tháng 2/2019 : Học phí 2 buổi ( 120,000),Tin học (45,000),Kỹ năng sống ( 90,000),Chi phí Nhà trường ( 237,000)
492,000
15/1/2019
Em Nguyễn Thanh Thư: Lớp 7 – Trường Trần Quốc Tuấn: Chi phí Tháng 1+Tháng 2-2019 : Tin học ( 90,000),Năng khiếu ( 90,000),Rèn luyện kỹ năng ( 120,000),Anh văn ( 300,000),Bơi ( 116.000)
716,000
15/1/2019
Em Nguyễn Hữu Lộc : Lớp 6- Trường Phạm Hữu Lầu : Chi phí Tháng 1 + tháng 2 : Học phí 2 buổi ( 120,000),Năng khiếu ( 90,000),Tin học ( 90,000)Kỹ năng sống ( 120,000),Anh văn ( 300,000) , Boi ( 116,000)
836,000
16/1/2019
Em Nguyễn Quang Trường : Lớp 6- Trường Hoàng Quốc Việt : Chi phí tháng 11/2018 đến tháng 1-2019 : Giáo dục kỹ năng sống( 200,000),Năng khiếu (150,000),Bơi ( 154,000),Tin học (150,000)
654,000
16/1/2019
Em Lê Minh Tài: Lớp 10- Trường THPT Ernst Thalamann : Chi phí tháng 1+tháng 2 -2019:Học phí ( 240,000),học 2 buổi ( 600,000),Anh văn( 390,000),Chi phí nhà trường ( 160,000)
1,390,000
16/1/2019
Em Lê Nguyễn Phương Quyên : Lớp 11 – Trung tâm Giáo dục Thường xuyên : Học thêm môn Hóa Tháng 1+tháng 2+tháng 3 -2019
450,000
16/1/2019
Em Nguyễn Thanh Bình : Lớp 6-Trung tâm Giáo dục Thường xuyên Quận 4 : Chi phí Học kỳ 2 : Học phí (240,000),Anh văn ( 240,000),Tin học ( 240,000),Giáo dục công dân (40,000),Học thêm ( 480,000),Sổ liên lạc điện tử ( 50,000),Nước uống ( 20,000).
1,310,000
16/1/2019
Em Hồ Thị Liễu : Lớp 6-Trung tâm Giáo dục Thường xuyên Quận 4 : Chi phí Học kỳ 2 : Học phí (240,000),Anh văn ( 240,000),Tin học ( 240,000),Giáo dục công dân (40,000),Học thêm ( 480,000),Sổ liên lạc điện tử ( 50,000),Nước uống ( 20,000).
1,310,000
16/1/2019
Em Trần Duy Linh : Lớp 6-Trung tâm Giáo dục Thường xuyên Quận 4 : Chi phí Học kỳ 2 : Học phí (240,000),Anh văn ( 240,000),Tin học ( 240,000),Giáo dục công dân (40,000),Học thêm ( 480,000),Sổ liên lạc điện tử ( 50,000),Nước uống ( 20,000).
1,310,000
16/1/2019
Em Nguyễn Châu Minh : Lớp 7-Trung tâm Giáo dục Thường xuyên Quận 4 : Chi phí Học kỳ 2 : Học phí (240,000),Anh văn ( 240,000),Tin học ( 240,000),Giáo dục công dân (40,000),Học thêm ( 480,000),Sổ liên lạc điện tử ( 50,000),Nước uống ( 20,000).
1,310,000
16/1/2019
Em Nguyễn Minh Nhật : Lớp 7-Trung tâm Giáo dục Thường xuyên Quận 4 : Chi phí Học kỳ 2 : Học phí (240,000),Anh văn ( 240,000),Tin học ( 240,000),Giáo dục công dân (40,000),Học thêm ( 480,000),Sổ liên lạc điện tử ( 50,000),Nước uống ( 20,000).
1,310,000
16/1/2019
Em Nguyễn Huỳnh Minh Tú : Lớp 7-Trung tâm Giáo dục Thường xuyên Quận 4 : Chi phí Học kỳ 2 : Học phí (240,000),Anh văn ( 240,000),Tin học ( 240,000),Giáo dục công dân (40,000),Học thêm ( 480,000),Sổ liên lạc điện tử ( 50,000),Nước uống ( 20,000).
1,310,000
16/1/2019
Em Lê Nguyễn Phương Quyên : Lớp 11-Trung tâm Giáo dục Thường xuyên Quận 4 : Chi phí Học kỳ 2 : Học phí ( 480,000),Anh văn ( 240,000),Tin học ( 240,000),Giáo dục công dân(60,000),Học thêm (768,000),Sổ liên lạc điện tử (50,000),Nước uống ( 20,000).
1,858,000
17/1/2019
Em Trần Duy Linh : Lớp 6- Trung tâm Giáo dục Thường xuyên Quận 4: Hỗ trợ viện phí ( sốt xuất huyết)
500,000
17/1/2019
Em Nguyễn Lê Thảo Nguyên : Lớp 6 – Trường Chi Lăng: Chi phí tháng 1 + tháng 2 – 2019: Học phí 2 buổi ( 500,000),Tin học (60,000),Anh văn ( 200,000)
760,000
21/1/2019
Trương Hoàng Thông : Lớp 2 – Trường Nguyễn Việt Hồng : Chi phí tháng 1+ tháng 2-2019 : Học phí 2 buổi ( 120,000),Anh văn ( 360,000),Kỹ năng sống ( 90,000)
570,000
21/1/2019
Em Nguyễn Hữu Tài : Lớp 6- Trường Nguyễn Hiền : Chi phí Tháng 1/2019 : Học 2 buổi ( 80,000),Tin học ( 30,000),Năng khiếu ( 30,000),Anh văn ( 200,000),Giáo dục kỹ năng sống ( 80,000),Bơi ( 77,000),Tiết học sáng tạo ( 80,000)
577,000
21/1/2019
Em Đoàn Đỗ Thùy Trang : Lớp 6 – Trường Chi Lăng : Chi phí Tháng 1+ tháng 2-2019 : Tin học ( 90,000),Năng khiếu ( 90,000),Rèn luyện kỹ năng ( 120,000),Anh văn ( 300,000),Bơi ( 116,000)
716,000
21/1/2019
Em Nguyễn Văn Dương : Lớp 7 – Trường Nguyễn Hiền : Chi phí tháng 1+tháng 2-2019 : Học 2 buổi (160,000),Tin học ( 60,000),Năng khiếu ( 60,000),Anh văn ( 400,000),Giáo dục kỹ năng sống ( 160,000),Bơi ( 154,000),Tiết học sáng tạo ( 160,000)
1,154,000
21/1/2019
Em Võ Thụy Ngọc Thủy : Lớp 6 – Trường Hoàng Quốc Việt : Chi phí tháng 1/2019 : Giáo dục kỹ năng sống ( 80,000),Năng khiếu (60,000),Tin học ( 60,000)
200,000
21/1/2019
Em  Trương Ngọc Yến : Lớp 7 – Trường Chi Lăng : Chi phí Tháng 1+ tháng 2-2019 : Học phí 2 buổi ( 420,000),Tin học ( 60,000),Anh văn ( 200,000),Nước uống ( 20,000)
700,000
21/1/2019
Lương giáo viên dạy Toán ( Cô Minh Phong )
2,000,000
21/1/2019
Lương Giáo viên Lớp phụ đạo Toán và Anh văn cho học sinh Khu vực Quận 7 – Chi theo chỉ định nhà hảo tâm ( PT 00047)
5,000,000
22/1/2019
Hỗ trợ cơm trưa cho Lớp Học Tình Thương Tháng 1/2019 ( Vĩnh Hội , Tân Hưng , Chợ Quán, Bà Huyện Thanh Quan)
5,925,000
22/1/2019
Em Huỳnh Phúc Khang : Lớp 5 – Trường Tân Thuận : Chi phí tháng 1/2019 : Học phí 2 buổi ( 70,000),Tin học (50,000),Năng khiếu ( 60,00),Anh văn(75,000),Giáo dục kỹ năng sống (80,000),Chi phí Nhà trường (25,000)
360,000
22/1/2019
Em Danh Minh Sáng: Lớp 7 – Trường Nguyễn Hiền : Chi phí tháng 1+tháng 2-2019 : Học 2 buổi (160,000),Tin học ( 60,000),Năng khiếu ( 60,000),Anh văn ( 400,000),Giáo dục kỹ năng sống ( 160,000),Bơi ( 154,000).Được miễn trừ gia cảnh.
994,000
23/1/2019
Em Nguyễn Thị Ngọc Hậu: Lớp 6-Trường Hoàng Quốc Việt : Chi phí tháng 1/2019 :Học phí ( 200,000)
200,000
24/1/2019
Tiền thuê Văn phòng Em đến Trường Tháng 1-2019
8,500,000
24/1/2019
Em Bùi Lộc Phương : Lớp 8 – Trường Lê Văn Hưu : Học phí học kỳ 2 từ tháng 1 đến tháng 5-2019 : Học phí 2 buổi ( 495,000).Kỹ năng sống (270,000),Anh văn ( 880,000),Tin học ( 135,000),Chi phí nhà trường ( 440,000).                                              
2,220,000
25/1/2019
Em Phan Văn Tâm : Lớp 7 – Trường Chi Lăng : Chi phí Tháng 1+ tháng 2-2019 : Học phí 2 buổi ( 420,000),Tin học ( 60,000),Anh văn ( 200,000),Nước uống ( 20,000)                                           
700,000
26/1/2019
Em Võ Thị Yến Linh : Lớp 7-Trường Hoàng Quốc Việt : Chi phí tháng 1/2019 :Học phí ( 200,000)                                           
200,000
26/1/2019
Lương và Bồi dưỡng nhân viên dự án Em đến trường tháng 1/2019 – Chi theo chỉ định nhà hảo tâm ( PT 00047)                                         
7,000,000