Cập nhật chi Tháng 07-2017

Ngày Diễn giải Số tiền
  03/07/2017  LHTT Hòa Hảo: Hỗ trợ tiền thuê nhà tháng 07-2017 + Phí chuyển tiền qua ngân hàng  4,511,000
 03/07/2017  LHTT Bà Mười: Hỗ trợ chi phí điều hành tháng 07-2017  1,500,000
 05/07/2017  Em Nguyễn Thanh Trung: Lớp 7 Trung tâm Giáo dục Thường xuyên Q7 (Bảo hiểm y tế 6 tháng + giấy thi + học phí học kỳ 1 niên học (2017-2018) (228,000 + 50,000+ 500,000)  778,000
12/07/2017
Em Huỳnh Nguyễn Minh Tú: Lớp 6 Trung Tâm Giáo Dục Thường Xuyên Quận 4 (Học kỳ I: Học phí buổi sáng (500,000) + Anh văn, Tin học, GDCD (650,000) + Các khoản thu hộ cho cả năm học (110,000) +Học phí buổi chiều (540,000)
 1,800,000
13/07/2017
Em Lê Thị Ngọc Muội: Lớp 8 Trung Tâm Giáo đục Thường Xuyên Q7 (Học phí HKI + giấy thi)(500,000 + 50,000)
 550,000
28/07/2017
Mua sách giáo khoa Lớp 4,6,7,8 hỗ trợ cho học sinh nghèo (TiKi.vn)
1,281,000
31/07/2017
Bồi dưỡng nhân viên dự án Em Đến Trường (Phạm Thị Kim Thoa)
 1,500,000
31/07/2017
Bồi dưỡng nhân viên dự án Em Đến Trường (Trần Thị Tuyết Huệ)
 1,500,000
31/07/2017
LHTT Vinh Sơn – Vĩnh Hội: hỗ trợ cơm trưa tháng 07-2017 (150 suất x 6 buổi x 2,000đ) + (150 suất x 1 buổi x 1,000đ) + (160 suất x 6 buổi x 2,000đ)
3,870,000
31/07/2017
LHTT Bà Huyện Thanh Quan: hỗ trợ cơm trưa tháng 07-2017 (70 suất x 4 buổi x 2,000đ ) + (70 suất x 1 buổi x 1,000đ) + (55 suất x 7 buổi x 2,000đ)
1,400,000