Cập nhật chi Tháng 08-2017

Ngày Diễn giải Số tiền
02/08/2017 LHTT Hòa Hảo – Hỗ trợ tiền thuê nhà tháng 08-2017 4,500,000
02/08/2017 Em Nguyễn Văn Thiện – Lớp 7 – Trung tâm Giáo dục Thường xuyên Q7 – Tạm ứng Học phí Học kỳ I /2017-2018 + Bảo hiểm y tế 6 tháng + Giấy thi (500,000 + 229,000 + 50,000) 779,000 
02/08/2017 Em Cao Ngọc Hiền – Lớp 8 – Trung tâm Giáo dục Thường xuyên Q7- Tạm ứng Học phí Học kỳ I/2017-2018 + Giấy thi (500,000 + 50,000 ) 550,000 
02/08/2017 Em Nguyễn Ngọc Yến – Lớp 7 – Trung tâm Giáo dục Thường xuyên Q7 – Tạm ứng Học phí Học Kỳ I /2017-2018 +Giấy thi (500,000+50,000) 550,000 
02/08/2017 Em Nguyễn Tuấn Tú – Lớp 10 – Trường Nguyễn Hữu Thọ (Đồng phục (390,000), Sách giáo khoa (141,000), Tập vở (200,000) 731,000 
02/08/2017  Em Nguyễn Châu Minh – Lớp 6- Trung tâm Giáo dục Thường xuyên Q4 (Học kỳ I: Học phí buổi sáng (500,000)+Anh văn,Tin học, GDCD (650,000)+ Các khoản thu hộ cho cả năm học(110,000)+Học phí buổi chiều(540,000) 1,800,000 
02/08/2017 Em Nguyễn Minh Nhật – Lớp 6- Trung tâm giáo dục Thường xuyên Q4 (Học kỳ I: Học phí buổi sáng (500,000) + Anh văn, Tin học, GDCD (650,000) + Các khoản thu hộ cho cả năm học (110,000) + Học phí buổi chiều (540,000) 1,800,000 
04/08/2017 Em Võ Minh Sang: Lớp 7-Trung tâm Giáo dục Thường xuyên Q7 (Tạm ứng Học phí Học kỳ I/2017-2018 + Bảo hiểm y tế + Giấy thi (500,000 + 229,000 + 50,000) 779,000
04/08/2017 Em Võ Thị Quế Trân: Lớp 8-Trung tâm Giáo dục Thường xuyên Q7 – Tạm ứng Học phí Học kỳ I/2017-2018 + Bảo hiểm y tế + Giấy thi (500,000 + 229,000 + 50,000) 779,000
09/08/2017 Em Lý Thị Diễm Thúy: Lớp 7 – Trường Phạm Hữu Lầu : 1 bộ sách giáo khoa  106,000
09/08/2017 Em Huỳnh Phúc Khang – Lớp 4 -Trường Tiểu học Tân Thuận: Đồng phục 2 bộ (358,000) + 1 bộ thể dục (123,000) + Sách giáo khoa (Tiếng anh 175,000, Tin học 60,000)
716,000
09/08/2017 Em Lê Thị Ngọc Muội: Lớp 8 – Trung tâm Giáo dục Thường xuyên Q7: Bảo hiểm y tế 6 tháng 2017-2018 229,000
09/08/2017 Em Lê Hoàng Giỏi: Lớp 8-Trung tâm Giáo dục Thường xuyên Q7 – Tạm ứng Học phí Học kỳ I/2017-2018 + Bảo hiểm y tế + Giấy thi (500,000+229,000+50,000) 779,000
09/08/2017 Em Cao Ngọc Hiền: Lớp 8 – Trung tâm Giáo dục Thường xuyên Q7: Bảo hiểm y tế 6 tháng 2017-2018 229,000
09/08/2017 Em Nguyễn Ngọc Yến: Lớp 8 – Trung tâm Giáo dục Thường xuyên Q7: Bảo hiểm y tế 6 tháng 2017-2018 229,000
11/08/2017 Em Võ Thị Yến Linh: Lớp 6 – Trường Hoàng Quốc Việt – Đồng phục 2 bộ (414,000), Thể dục 1 bộ (135,000) 549,000
16/08/2017 Em Thị Tường Vy: Lớp 6-Trung tâm Giáo dục Thường xuyên Q7 – Tạm ứng Học phí Học kỳ I/2017-2018 + Bảo hiểm y tế + Giấy thi (500,000 + 229,000 + 50,000) 779,000
30/08/2017 LHTT Vinh Sơn: hỗ trợ cơm trưa tháng 08/2017 (23 suất x 12 buổi x 2,000đ)+(23 suất x 1 buổi x 1,000đ) 575,000
30/08/2017 LHTT Bà Huyện Thanh Quan: hỗ trợ cơm trưa tháng 08/2017 (55 suất x 12 buổi x 2,000đ)+(55 suất x 1 buổi x 1,000đ) 1,375,000
30/08/2017 LHTT Vinh Sơn – Vĩnh Hội: hỗ trợ cơm trưa tháng 08/2017 (160 suất x 8 buổi x2,000đ)+(160 suất x 1 buổi x 1,000đ)+(170 suất x 3 buổi x 2,000đ)+(175 suất x 1 buổi x 2,000đ) 4,090,000
30/08/2017 Bồi dưỡng nhân viên dự án Em Đến Trường (Phạm Thị Kim Thoa) 1,500,000
30/08/2017 Bồi dưỡng nhân viên dự án Em Đến Trường (Trần Thị Tuyết Huệ) 1,500,000
30/08/2017 Bồi dưỡng Tình nguyện viên thường trực (Nguyễn Bá Vương) 500,000